Čo sa deje v tele pri pľúcnej fibróze?

Pľúcne fibrózy zahŕňajú asi 200 rôznych ochorení, z ktorých mnohé sú neznámeho pôvodu. Idiopatické intersticiálne pneumónie predstavujú podskupinu fibróz s neznámym pôvodom a s rôznym podielom zápalových a fibróznych zmien. Do skupiny idiopatických intersticiálnych pneumónií patria ochorenia ako: deskvamatívna intersticiálna pneumónia, akútna intersticiálna pneumónia, nešpecifická intersticiálna pneumónia, kryptogénna organizujúca pneumónia, respiračná bronchiolitída s intersticiálnym pľúcnym ochorením, lymfoidná intersticiálna pneumónia a iné. Idiopatická pľúcna fibróza (IPF) je najčastejší typ idiopatickej intersticiálnej pneumónie.

Keď dýchame, kyslík sa dostáva cez pľúca do krvného obehu. Odtiaľ ide do srdca a ďalej do celého tela, čím zabezpečuje okysličovanie tkanív a orgánov a umožňuje ich správne fungovanie. Keď je však tkanivo pľúc zjazvené a zhrubnuté pľúcnou fibrózou, znižuje sa schopnosť dopravovať kyslík z pľúc do krvného obehu a telo začne trpieť jeho nedostatkom. Zjazvenie pľúc a nízka hladina kyslíka zároveň sťažuje dýchanie. Začne sa objavovať dýchavica pri námahe alebo aj v pokoji a suchý kašeľ. Zjazvenie pľúc však pokračuje ďalej, stále menej a menej pľúcnych buniek je zdravých a schopných vykonávať výmenu plynov a „posielať“ kyslík do krvného obehu. Dýchanie je čoraz ťažšie, až človek nevyhnutne potrebuje liečbu kyslíkom, pretože dýchaním si ho už nedokáže zabezpečiť dostatok.

Presná príčina vzniku idiopatickej pľúcnej fibrózy nie je zatiaľ známa, ale pravdepodobne je zjazvenie pľúcneho tkaniva dôsledkom opakovaného poranenia výstelky pľúc. Bunky pľúcnych mechúrikov (alveol) na toto poranenie reagujú aktivitou, ktorá postupne vedie k zjazvovaniu poškodeného tkaniva. Ako fibróza (=zjazvenie) pokračuje, tkanivo hrubne a pľúcna stavba sa narúša.

Prečo ja?

Na otázku „prečo práve ja?“ sa žiaľ odpoveď nedozviete. Nevieme, prečo IPF vzniká a ani sa nepodarilo odhaliť rizikovú skupinu, ktorá by bola vznikom ochorenia ohrozená viac ako iní ľudia. Lekár sa bude snažiť zistiť, aké faktory prostredia či životného štýlu môžu vaše ochorenie zhoršovať, no prečo ochorenie prepuklo práve u vás, zrejme nezistíte.

IPF častejšie postihuje mužov ako ženy a pacienti sú obyčajne starší ako 55 rokov. Aj keď príčina ochorenia nie je známa, medzi faktory, ktoré riziko zvyšujú, patria:

  • fajčenie
  • vystavenie prachu z kovov a dreva
  • poľnohospodárske prostredie – znečistenie pri farmárčení, chove vtákov alebo dobytka, prach zo zeleniny a zvierat
  • kadernícka činnosť
  • kamenárske a kameno-leštiace práce
  • genetické faktory – rodinný výskyt ochorenia (teda viac ako dvoch priamych príbuzných s IPF) má asi 5% pacientov
  • reflux – spätný tok potravy zo žalúdka do pažeráka (vyskytuje sa asi u 66-87% pacientov s IPF)

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac