Čo sa deje v tele pri pľúcnej fibróze?

Progresívna pľúcna fibróza - intersticiálne pľúcne ochorenia

Poznáme asi 200 rôznych intersticiálnych pľúcnych ochorení (fibróz), ktoré môžu viesť k progresívnej pľúcnej fibróze. Niektoré z nich sú idiopatické- ich príčina teda nie známa. Iné sú non-idiopatické a ich príčinu poznáme.

Ak máte autoimunitné ochorenie či ochorenie spojivového tkaniva, možno ste už o progresívnej pľúcnej fibróze počuli. Pomerne často sa totiž vyskytuje napríklad pri sklerodermii a zhoršuje priebeh choroby.

Ak pľúca postihne progresívna pľúcna fibróza, začnú sa postupne a nezvratne meniť,  poškodzovať, tuhnúť a ich funkcie sa zhoršujú. Preto je nutné fibrózu včas odhaliť a začať liečiť.

Na fibrotické postihnutie pľúc treba teda vždy myslieť pri diagnostike a liečbe týchto ochorení. Ak žijete s autoimunitným ochorením či ochorením spojivového tkaniva, mali by ste poznať príznaky progresívnej pľúcnej fibrózy, aby ste o nich včas mohli povedať svojmu reumatológovi či pneumológovi.

Sú to tieto príznaky:

zadýchanie sa pri námahe

ľahšia unaviteľnosť

zmenšenie objemu pľúc

znížená hladina kyslíku v krvi a tkanivách

zlyhanie dýchania a okysličovania organizmu

 

Ako sa pľúcna fibróza prejavuje?

Ak na sebe spozorujete tieto prejavy, povedzte o nich svojmu lekárovi

dýchavica,

suchý kašeľ,

únava,

nevysvetliteľné chudnutie,

bolesti svalov a kĺbov.

 

Non-idiopatická intersticiálna pľúcna fibróza (non-IPF)

Čo ju môže spôsobiť?

Existuje asi viac ako 200 známych príčin non-IPF. Môžu ju spôsobiť chemikálie (azbest, berýlium, uhlíkový prach, silice či chróm), ktorým sú vystavení ľudia pracujúci v priemysle, v baniach či na stavbách. Tiež môžu byť príčinou teplomilné huby, vtáčí trus či niektoré baktérie, ktoré poškodia  pľúca.  Pľúcnu fibrózu môže tiež spôsobiť mnoho liekov-napríklad niektoré cytostatiká či betablokátory.

Pľúcna fibróza  sa tiež spája s viacerými ochoreniami. Niektoré sú  vzácne a zriedkavé.

Sú to napríklad:

Choroby spojivového tkaniva (CTD):

 • Systémový lupus erythematosus (SLE)
 • Systémová skleróza (sklerodermia)
 • Reumatoidná artritída
 • Antisyntetázový syndróm
 • Polymyozitída / dermatomyozitída
 • Zmiešané ochorenie spojivového tkaniva

 

Ďalej:

 • Hypersenzitívna pneumonitída (HP)
 • Nešpecifická intersticiálna pneumónia (NSIP)
 • Sarkoidóza

 

Progresívne fibrózy pľúc

Skupina pacientov s ochoreniami, pri ktorých sa môže vyskytnúť progresívna pľúcna fibróza, je veľká  a rozmanitá. Lekári tvrdia, že až u 18 až 32 percent týchto pacientov sa môže vyvinúť progresívne fibróza pľúc. Hovoríme, že pri pôvodnom ochorení sa vyvinie takzvaný progresívny fibrotický fenotyp. Sledujte pri svojom ochorení prípadné pľúcne príznaky, možno medzi takýchto pacientov patríte aj vy.

 

Ako sa progresívna fibróza pľúc prejavuje?

 • zhoršovaním pľúcnej fibrózy
 • zhoršovaním respiračných symptómov
 • poklesom pľúcnych funkcií

Fibróza pľúc  sa pri progresívnom fenotype rozvíja bez ohľadu na pôvodné ochorenie alebo to, čo ho spustilo. Ak teda trpíte fibrotickým postihnutím pľúc, ktoré sa vyvinulo pri vašom pôvodnom autoimunitnom ochorení , treba mu venovať náležitú pozornosť. Potrebujete totiž náležitú podporu a pomoc, aby ste sa s ním mohli popasovať.

Nová kampaň Nádych pre život šíri povedomie o progresívnych pľúcnych fibrózach

Rôzne druhy progresívnej pľúcnej fibrózy v Európe ročne spôsobia smrť viac ľudí, než známe druhy rakovín. Európska federácia pľúcnych fibróz (EU-IPFF) chce preto zvýšiť povedomie o pľúcnych fibrózach, upozorniť na toto vážne, invalidizujúce ochorenie a vyjadriť podporu pacientom v kampani Nádych pre život.

Dozvedieť sa viac