Liečba antifibrotickými liekmi

V súčasnosti sú priamo na liečbu IPF schválené dva lieky – pirfenidón a nintedanib.

Pirfenidón

Je indikovaný na liečbu miernej až stredne závažnej IPF. V štúdii tento liek preukázal spomalenie zhoršovania pľúcnych funkcií, zníženie počtu pacientov, ktorí zaznamenali zhoršenie úsilnej kapacity pľúc o viac ako 10%, a zároveň zvýšil počet pacientov, u ktorých nedošlo k zhoršeniu ochorenia.

Nintedanib

Pôvodne bol vyvinutý ako cielená liečba proti onkologickým nádorom, no zistilo sa, že účinkuje aj proti IPF. Podľa štúdií spomaľuje postup ochorenia u mnohých, rôznych typov pacientov s IPF, pričom znižuje pokles pľúcnych funkcií až o 50%. Je to tiež v súčasnosti jediná liečba, ktorá významne znižuje riziko akútnych exacerbácií.

Klinické štúdie

Aj v súčasnosti prebiehajú klinické štúdie s ďalšími, novými účinnými látkami, ktoré by mohli priniesť viac nádeje do života pacientov s IPF. Skúma sa napríklad aj možnosť využitia kmeňových buniek. Informujte sa u svojho lekára, aké sú najmodernejšie dostupné možnosti a aká liečba by vám mohla pomôcť spomaliť postup ochorenia. Prípadne sa informujte aj o možnosti zúčastniť sa klinických štúdií.

Nová kampaň Nádych pre život šíri povedomie o progresívnych pľúcnych fibrózach

Rôzne druhy progresívnej pľúcnej fibrózy v Európe ročne spôsobia smrť viac ľudí, než známe druhy rakovín. Európska federácia pľúcnych fibróz (EU-IPFF) chce preto zvýšiť povedomie o pľúcnych fibrózach, upozorniť na toto vážne, invalidizujúce ochorenie a vyjadriť podporu pacientom v kampani Nádych pre život.

Dozvedieť sa viac