Liečba antifibrotickými liekmi

V súčasnosti sú priamo na liečbu IPF schválené dva lieky – pirfenidón a nintedanib.

Pirfenidón

Je indikovaný na liečbu miernej až stredne závažnej IPF. V štúdii tento liek preukázal spomalenie zhoršovania pľúcnych funkcií, zníženie počtu pacientov, ktorí zaznamenali zhoršenie úsilnej kapacity pľúc o viac ako 10%, a zároveň zvýšil počet pacientov, u ktorých nedošlo k zhoršeniu ochorenia.

Nintedanib

Pôvodne bol vyvinutý ako cielená liečba proti onkologickým nádorom, no zistilo sa, že účinkuje aj proti IPF. Podľa štúdií spomaľuje postup ochorenia u mnohých, rôznych typov pacientov s IPF, pričom znižuje pokles pľúcnych funkcií až o 50%. Je to tiež v súčasnosti jediná liečba, ktorá významne znižuje riziko akútnych exacerbácií.

Klinické štúdie

Aj v súčasnosti prebiehajú klinické štúdie s ďalšími, novými účinnými látkami, ktoré by mohli priniesť viac nádeje do života pacientov s IPF. Skúma sa napríklad aj možnosť využitia kmeňových buniek. Informujte sa u svojho lekára, aké sú najmodernejšie dostupné možnosti a aká liečba by vám mohla pomôcť spomaliť postup ochorenia. Prípadne sa informujte aj o možnosti zúčastniť sa klinických štúdií.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac