Postup a ciele liečby pri Akútnej intersticiálnej pneumónii

Kľúčovým prvkom tohto ochorenia je rýchly progres od počiatočných príznakov po možné zlyhanie dýchacích ciest. V rámci diagnostiky sa vykonáva röntgen, ktorý zisťuje prítomnosť tekutiny v pľúcach. Na diagnostiku sa využíva aj biopsia pľúc, ktorá odhaľuje rozsah pľúcneho poškodenia. Ďalšie testy môžu zahŕňať základné krvné testy, krvné kultúry a bronchoalveolárne výplachy.

daného ochorenia je predovšetkým podporná, využívajú sa kortikosteroidy. Pacienti sú často hospitalizovaní na jednotke intenzívnej starostlivosti a potrebná je aj pľúcna ventilácia. Napriek tomu má ochorenie pomerne vysokú úmrtnosť. Jedinou liečbou, ktorá sa doteraz stretla s úspechom je transplantácia pľúc.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac