Postup a ciele liečby pri Deskvamatívnej intersticiálnej pneumónii

Diagnostika deskvamatívnej intersticiálnej pneumónie sa realizuje prostredníctvom röntgenu, kde sa pozorujú zmeny v štruktúre pľúc pripomínajúce matné sklo. Po ukončení fajčenia a liečbe kortikosteroidmi je prognóza ochorenia dobrá. Napriek tomu sa môže vyskytnúť aj progresívna forma ochorenia, s možnou smrťou pacienta, najmä v prípade, ak pacient úplne neprestane fajčiť.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac