Postup a ciele liečby pri Exogénnej alergickej alveolitíde

Diagnostika exogénnej alergickej alveolitídy alebo hypersenzitívnej pneumonitídy je založená na anamnéze príznakov po vystavení sa alergénu a po klinických testoch. Lekár môže vykonať.

röntgen hrudníka, CT, krvné testy, vyšetrenie funkčnej kapacity pľúc či dokonca biopsiu pľúcneho tkaniva. Na liečbu ochorenia a na lepšie zvládanie príznakov sa využívajú kortikosteroidy, pre pacientov je však dôležité vyhýbať sa najmä alergénu, ktorý vyvolal ochorenie, pretože chronické vystavenie sa alergénu môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac