Postup a ciele liečby pri Histiocytóze z Langerhansových buniek

Na diagnostiku histiocytózy sa využíva histologické vyšetrenie tkaniva získaného biopsiou postihnutého miesta. Podľa príznakov a toho, ktorý orgán je zasiahnutý sa robia ďalšie vyšetrenia: neurologické vyšetrenie, krvný obraz a biochemické vyšetrenia, funkčné testy pečene, vyšetrenie moču, smädový test, biopsia kostnej drene, zobrazovacie vyšetrenia ako sonografia, röntgen, CT, magnetická rezonancia, prípadne endoskopia tráviaceho traktu.

Pacienti s limitovanou chorobou nevyžadujú liečbu, zväčša stačí len chirurgické odstránenie ložiska, alebo sa podávajú kortikosteroidy či protizápalové lieky. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa pri nepriaznivom priebehu môže urobiť transplantácia kmeňových buniek.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac