Postup a ciele liečby pri Histiocytóze z Langerhansových buniek

Na diagnostiku histiocytózy sa využíva histologické vyšetrenie tkaniva získaného biopsiou postihnutého miesta. Podľa príznakov a toho, ktorý orgán je zasiahnutý sa robia ďalšie vyšetrenia: neurologické vyšetrenie, krvný obraz a biochemické vyšetrenia, funkčné testy pečene, vyšetrenie moču, smädový test, biopsia kostnej drene, zobrazovacie vyšetrenia ako sonografia, röntgen, CT, magnetická rezonancia, prípadne endoskopia tráviaceho traktu.

Pacienti s limitovanou chorobou nevyžadujú liečbu, zväčša stačí len chirurgické odstránenie ložiska, alebo sa podávajú kortikosteroidy či protizápalové lieky. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa pri nepriaznivom priebehu môže urobiť transplantácia kmeňových buniek.

Nová kampaň Nádych pre život šíri povedomie o progresívnych pľúcnych fibrózach

Rôzne druhy progresívnej pľúcnej fibrózy v Európe ročne spôsobia smrť viac ľudí, než známe druhy rakovín. Európska federácia pľúcnych fibróz (EU-IPFF) chce preto zvýšiť povedomie o pľúcnych fibrózach, upozorniť na toto vážne, invalidizujúce ochorenie a vyjadriť podporu pacientom v kampani Nádych pre život.

Dozvedieť sa viac