Postup a ciele liečby pri Idiopatickej pľúcnej fibróze

V liečbe idiopatickej pľúcnej fibrózy sú zatiaľ dostupné len obmedzené možnosti. Každý pacient je iný a neexistujú presné odborné odporúčania, akými liekmi či dávkami IPF liečiť. Používajú sa lieky, ktoré pomáhajú zvládať príznaky ochorenia a uľahčujú dýchanie, no ešte v roku 2014 sme nemali pre pacientov s IPF na ich ochorenie žiadny liek. Najnovšie sú však už dostupné nové prípravky, ktoré môžu spomaliť postup ochorenia aj poškodenie pľúc v dôsledku IPF.

Pri výbere konkrétnej liečby berie lekár do úvahy štádium ochorenia, vek, anamnézu pacienta, vlastné skúsenosti s liečbou IPF a tiež medzinárodné odporúčania.

V súčasnosti stále nedokážeme IPF vyliečiť, preto je cieľom liečby najmä spomaliť postup ochorenia, predchádzať ďalšiemu zjazveniu pľúcneho tkaniva a predĺžiť život pacientov. Druhotným cieľom je udržať kvalitu života a čo najvyššiu možnú úroveň aktivity.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac