Postup a ciele liečby pri Lymfangioleiomyomatóze

Pri diagnostike ochorenia má dôležité postavenie röntgen hrudníka či CT vyšetrenie hrudníka. Definitívnu diagnózu stanoví až histologické vyšetrenie z biopsie pľúcneho tkaniva. V otázke liečby sa na ochorenie lymfangioleiomyomatóza podávajú imunosupresíva, avšak medikamentózna liečba nie je vždy postačujúca. Liečba si často vyžaduje aj režimové opatrenia, pacienti by mali vylúčiť fajčenie a udržiavať si stabilnú telesnú hmotnosť. Pre pacientov s pokročilým štádiom ochorenia je poslednou možnosťou transplantácia pľúc.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac