Postup a ciele liečby pri Lymfoidnej intersticiálnej pneumónii

Tak ako pri mnohých iných pľúcnych ochoreniach, aj v tomto prípade sa na diagnostiku ochorenia využívajú CT či röntgenové vyšetrenie hrudníka. Realizujú sa fyzikálne vyšetrenia, vyšetrenie pľúcnych funkcií a posudzuje sa aj histologické vyšetrenie z biopsie pľúcneho tkaniva. Na liečbu lymfoidnej intersticiálnej pneumónie sa používajú kortikosteroidy, cytotoxické liečivá alebo obe liečivá naraz.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac