Postup a ciele liečby pri Nešpecifickej intersticiálnej pneumónii

Na diagnostiku ochorenia nešpecifickej intersticiálnej pneumónie sa využíva CT (počítačová tomografia) či RTG. Ďalej sa využíva bronchoskopia a vykonáva sa aj biopsia pľúcneho tkaniva, ktorou sa bližšie preskúma zápal alebo zjazvenie pľúcneho tkaniva. Liečba ochorenia sa uskutočňuje formou kortikosteroidov alebo imunosupresív.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac