Postup a ciele liečby pri Respiračnej bronchiolitíde s intersticiálnym ochorením pľúc

Podobne ako deskvamatívna intersticiálna pneumónia, aj respiračná bronchiolitída je spojená s fajčením a niektoré zdroje uvádzajú, že tieto dve ochorenia sa veľmi podobne realizujú. Na diagnostiku sa teda využíva röntgen, CT, v niektorých prípadoch aj biopsia pľúc. Pacienti by mali prestať fajčiť a taktiež sa vyhnúť napríklad aj pasívnemu fajčeniu, ktoré by mohlo ochorenie zhoršiť. O účinnosti kortikosteroidov ako liečby existujú iba neoficiálne dôkazy. Ochorenie má dobrú prognózu v prípade, že pacient úplne prestane s fajčením.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac