Akútna intersticiálna pneumónia

Akútna intersticiálna pneumónia (AIP) je druh zápalu pľúc. Jej príčina je neznáma, spôsobuje difúzne poškodenie alveol – pľúcnych mechúrikov. Často postihuje ľudí, ktorí sú inak zdravými jedincami. V akútnej fáze dochádza k rozvoju pľúcneho edému, následne sa začínajú tvoriť v alveolách hyalínové membrány. V subakútnej a chronickej fáze ochorenia dochádza k poškodeniu pľúcneho interstícia a dýchacích ciest. Mikroskopicky je nález pri AIP rovnaký ako pri syndróme akútnej dychovej tiesne odlišuje sa však od chronických foriem ochorení, akým je napríklad idiopatická pľúcna fibróza.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac