Deskvamatívna intersticiálna pneumónia

Predpokladá sa, že deskvamatívna intersticiálna pneumónia (DIP) a predstavuje konečné štádium intersticiálneho pľúcneho ochorenia. Ochorenie je spojené najmä s ťažkým fajčením. Vyskytuje sa predovšetkým u mužov a objavuje sa v 30-60 roku života. Ochorenie sa prejavuje progresívnou dýchavicou a chronickým kašľom.

Prevažná väčšina pacientov sú silní fajčiari (90%). Medzi ďalšie faktory patria: autoimunitné, systémové poruchy, napríklad sklerodermia alebo reumatoidná artritída, infekcie ako HIV alebo dlhodobé vystavenie sa toxínom – azbest, ale predispozíciou môžu byť aj určité lieky.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac