Exogénna alergická alveolitída

Exogénna alergická alveolitída (EAA) je známa aj ako hypersenzitívna pneumonitída. EAA patrí do skupiny ochorení, ktoré sú zapríčinené vonkajšími činiteľmi. Ide o granulomatózne zápalové ochorenie pľúc, ktoré vzniká vdýchnutím napríklad organického prachu, plesne a iných látok. Ochorenie EAA sa objavuje ako prehnaná reakcia imunitného systému na vdýchnutý vonkajší činiteľ (antigén). Štúdie ukazujú, že toto špecifické ochorenie sa veľmi často vyskytuje u poľnohospodárov, ale aj u chovateľov holubov, ktorí sú vystavení vdychovaniu peria a vtáčieho trusu.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac