Histiocytóza z Langerhansových buniek

Histiocytóza z Langerhansových buniek (LCH), v minulosti označovaná ako histiocytóza X, predstavuje vzácne a stále málo objasnené spektrum ochorení. Vzniká nahromadením Langerhansových buniek, ktoré sú podskupinou histiocytov – bielych krviniek. Pochádzajú z kostnej drene a normálne sa vyskytujú v koži, lymfatických uzlinách, týmuse a pľúcach. Zúčastňujú sa v boji proti infekcii. Po nadmernom pomnožení tvoria nádory alebo poškodzujú orgány.

Ochorenie sa môže objaviť ako izolovaná lézia alebo ako systémové ochorenie roztrúsené prakticky v každej časti tela. Vo väčšine prípadov sa ochorenie objaví už v detstve, pričom najviac postihnutým orgánom býva kosť (80% prípadov), nasledovaná kožou (35% prípadov) a hypofýzou (25% prípadov). Menej často (15-20%) sa ochorenie objavuje postihnutím pľúc a pečene, kedy však spôsobuje závažnejšie stavy. Ochorenie sa môže prejaviť jednou alebo viacerými krízami. Ochorenie sa vyskytuje asi u jedného z 200-tisíc detí, ale výskyt môže byť vyšší, pretože niektorí pacienti nemajú žiadne príznaky. Najvyšší výskyt je vo veku 1 – 3 rokov. U dospelých sú často postihnuté práve pľúca a diagnostikovaní pacienti sú väčšinou fajčiari.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac