Nešpecifická intersticiálna pneumónia

Nešpecifická intersticiálna pneumónia (NSIP) je zriedkavé ochorenie a je jednou z foriem idiopatickej intersticiálnej pneumónie. NSIP ovplyvňuje pľúcne tkanivo a napáda pľúcne alveoly – mechúriky. Tie sú miestom, kde dochádza k výmene kyslíka a oxidu uhličitého medzi pľúcami a krvným obehom. Predpokladá sa, že nešpecifická intersticiálna pneumónia má autoimunitný mechanizmus a je možnou komplikáciou ochorenia spojivového tkaniva. Pacienti s týmto ochorením majú často aj iné príbuzné ochorenia ako CHOCHP alebo emfyzém (rozdutie pľúc), prípadne iné autoimunitné ochorenia ako systémová skleróza, lupus, reumatoidná artritída, Hashimotov syndróm.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac