Respiračná bronchiolitída s intersticiálnym ochorením pľúc

Respiračná bronchiolitída súvisí s formou idiopatickej intersticiálnej pneumónie spojenej s fajčením. Prejavuje sa zápalom pľúcneho parenchýmu a priedušiek. Ide o zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje fajčiarov v 40. až 50. roku života, pričom sa predpokladá dlhodobá história ťažkého fajčenia. S úplným odmietnutím zlého návyku – fajčenia, môže byť výskyt choroby úplne odstránený.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac