Reumatoidná artritída

Postihnutie pľúc patrí k závažným prejavom systémových spojivových ochorení, no zároveň je jednou z najmenej preskúmaných orgánových komplikácií. Fibrotické poškodenie pľúc môže sprevádzať všetky systémové reumatické ochorenia. Často je aj ich prvým, a niekedy i jediným prejavom. Okrem tkaniva pľúc môže byť postihnutá aj pohrudnica a kĺby a svaly hrudného koša.

Reumatoidná artritída (RA) je najčastejšie systémové zápalové ochorenie, ktoré postihuje približne 1-2 % populácie. Reumatoidná artritída môže tiež spôsobovať problémy v iných častiach tela. Môže postihovať oči, srdce alebo pľúca.

Postihnutie pľúc sa vyskytuje cca u 20 % pacientov s RA, nemá však väčšinou závažné prejavy. Práve pľúcne postihnutie je však druhou najčastejšou príčinou úmrtia pacientov na reumatoidnú artritídu, po infekcii.

Jednou z foriem postihnutia pľúc pri reumatoidnej artritíde je intersticiálne ochorenie pľúcneho parenchýmu - intersticiálna pneumónia (IP).

Rizikové faktory vzniku intersticiálnej pneumónie:

  • fajčenie cigariet

  • prítomnosť reumatoidných uzlov,

  • dlhšie trvanie a ťažší priebeh ochorenia

  • séropozitívna reumatoidná artritída

  • dvakrát častejšie sa prejavuje u mužov s RA medzi 50-60 rokmi

Nová kampaň Nádych pre život šíri povedomie o progresívnych pľúcnych fibrózach

Rôzne druhy progresívnej pľúcnej fibrózy v Európe ročne spôsobia smrť viac ľudí, než známe druhy rakovín. Európska federácia pľúcnych fibróz (EU-IPFF) chce preto zvýšiť povedomie o pľúcnych fibrózach, upozorniť na toto vážne, invalidizujúce ochorenie a vyjadriť podporu pacientom v kampani Nádych pre život.

Dozvedieť sa viac