OZ Nádej pre pľúca

Ako nás podporiť

Zdrojmi finančných a materiálnych prostriedkov združenia sú okrem výnosov z organizovania podujatí aj dary a príspevky od fyzických osôb alebo právnických osôb za podmienky, že zachovávajú nezávislosť združenia.

Život s IPF nie je jednoduchý.

Staň sa členom pacientskej skupiny
a budeš sa môcť spojiť s ľudmi, ktorí prežívajú
podobné pocity a trápenia, alebo získaj kontakt
na centrá, kde IPF liečia. Budeš mať tiež prístup
k informáciám, ktoré Ti pomôžu s ochorením žiť.

Chcem vedieť viac ako sa stať členom