Pľúcna fibróza

Idiopatická pľúcna fibróza (používa sa skratka IPF) patrí medzi tzv. zriedkavé ochorenia a celosvetovo ňou trpí asi 5 miliónov ľudí. Je to progresívne a vysiľujúce pľúcne ochorenie, ktoré môže mať rôznorodý priebeh a nedá sa predvídať.

Slovo „idiopatická“ znamená, že nepoznáme presnú príčinu ochorenia, termín „pľúcna fibróza“ označuje proces, pri ktorom sa pľúcne tkanivo zjazví, zhrubne, alebo stvrdne v snahe hojiť sa po opakovanom poškodení. Pacienti majú často zlú prognózu a práve oslabené pľúcne funkcie môžu spôsobiť úmrtie až u 3 zo 4 z nich.

Podľa definície je IPF „chronické progresívne ochorenie bez známej príčiny, vyskytuje sa najmä u starších dospelých, obmedzuje sa na pľúca a spôsobuje zjazvenie ich tkaniva“.

Ako samostatné ochorenie definujeme idiopatickú pľúcnu fibrózu až od roku 2008. Existuje viac ako 150 rôznych ochorení, ktoré spôsobujú zjazvenie pľúcneho tkaniva – fibrózu. U väčšiny poznáme príčinu, prečo k zjazveniu dochádza (napr. pri azbestóze je za poškodenie pľúc zodpovedné vdychovanie azbestu). IPF je však iná – nepoznáme dôvod, doteraz sa nepodarilo zistiť príčinu. Napriek tomu medicína pokročila a pacienti dnes majú lepšie vyhliadky, ako v minulosti.

Stiahnite si brožúrku
ŽIVOT S IPF
vo forme PDF

Život s IPF nie je jednoduchý.

Staň sa členom pacientskej skupiny
a budeš sa môcť spojiť s ľudmi, ktorí prežívajú
podobné pocity a trápenia, alebo získaj kontakt
na centrá, kde IPF liečia. Budeš mať tiež prístup
k informáciám, ktoré Ti pomôžu s ochorením žiť.

Chcem vedieť viac ako sa stať členom