Príznaky pri Akútnej intersticiálnej pneumónii

Najbežnejšími príznakmi akútnej intersticiálnej pneumónie sú:

  • ťažký kašeľ s hustým hlienom,
  • horúčky,
  • ťažkosti s dýchaním.

Často sa vyskytujú počas jedného až dvoch týždňov predtým ako pacienta donútia vyhľadať lekársku pomoc. Prítomnosť tekutiny znamená, že pacient môže pociťovať pocit podobný topeniu. Celkové ťažkosti s dýchaním môžu mať rýchly postup a viesť až k zlyhaniu dýchania a neschopnosti dýchať bez prístrojov. Akútna intersticiálna pneumónia postupuje rýchlo, často si vyžaduje hospitalizáciu a napojenie na pľúcnu ventiláciu.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac