Kde hľadať pomoc

Hlavným partnerom v liečbe IPF by mal byť váš odborný lekár, ktorý váš zdravotný stav najlepšie pozná. Informujte ho o všetkých zmenách alebo ak sa vám zdá, že sa vývoj ochorenia zmenil. Práve s ním by ste mali konzultovať postup liečby a jej účinnosť. Požiadajte ho tiež (alebo zdravotnú sestru) o kontakty, ktoré by ste mohli potrebovať, napríklad ak by sa vám náhle zhoršil stav. Informujte sa tiež o možnostiach pľúcnej rehabilitácie vo vašom okolí.

Pre pacientov s akýmkoľvek chronickým ochorením býva mimoriadne prínosné, keď sa môžu zdôveriť niekomu, kto ich vypočuje a pochopí. Pomôcť môže psychológ, ale aj stretnutie s inými pacientmi či ich rodinami. Informujte sa, či sa podobné stretnutia organizujú vo vašom okolí a či je vo vašom zdravotníckom zariadení psychológ, ktorý sa venuje pacientom s chronickými chorobami.

Na tejto web stránke nájdete tiež informácie o pacientskom združení, ktorého sa môžete stať členom a spojiť sa tak s ľuďmi s rovnakými problémami, budete sa môcť podporiť, poradiť si, podeliť sa o skúsenosti... Či už budete hľadať pomoc anonymne alebo v skupine s inými pacientmi, dôležité je, aby ste so svojím ochorením a obavami neostávali sami...

Zoznam centier liečby IPF

doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPHUniverzitná nemocnica Bratislava, Ružinovská 6, Bratislava 826 06
MUDr. Štefan Laššán, PhD.Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinovská 6, Bratislava 826 06
MUDr. Bohumil MatulaŠpecializovaná nemocnica sv.Svorada, Zobor, Kláštorská 134, Nitra 949 88
doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc.Ambulancia pneumológie a ftizeológie, ZAPA JJ s.r.o., NsP, SNP 19, Levice 934 01
MUDr. Róbert Slivka, PhD.Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
MUDr. Štefan TóthUniverzitná nemocnica L.Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice 041 90
doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.Univerzitná nemocnica Martin, Kollárová 2, Martin 036 59
prim. MUDr. Andrej SomošUniverzitná nemocnica L.Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice 041 90
prim. MUDr. Imrich JonnerNárodný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Život s IPF nie je jednoduchý.

Staň sa členom pacientskej skupiny
a budeš sa môcť spojiť s ľudmi, ktorí prežívajú
podobné pocity a trápenia, alebo získaj kontakt
na centrá, kde IPF liečia. Budeš mať tiež prístup
k informáciám, ktoré Ti pomôžu s ochorením žiť.

Chcem vedieť viac ako sa stať členom