Kde hľadať pomoc

Hlavným partnerom v liečbe IPF by mal byť váš odborný lekár, ktorý váš zdravotný stav najlepšie pozná. Informujte ho o všetkých zmenách alebo ak sa vám zdá, že sa vývoj ochorenia zmenil. Práve s ním by ste mali konzultovať postup liečby a jej účinnosť. Požiadajte ho tiež (alebo zdravotnú sestru) o kontakty, ktoré by ste mohli potrebovať, napríklad ak by sa vám náhle zhoršil stav. Informujte sa tiež o možnostiach pľúcnej rehabilitácie vo vašom okolí.

Pre pacientov s akýmkoľvek chronickým ochorením býva mimoriadne prínosné, keď sa môžu zdôveriť niekomu, kto ich vypočuje a pochopí. Pomôcť môže psychológ, ale aj stretnutie s inými pacientmi či ich rodinami. Informujte sa, či sa podobné stretnutia organizujú vo vašom okolí a či je vo vašom zdravotníckom zariadení psychológ, ktorý sa venuje pacientom s chronickými chorobami.

Na tejto web stránke nájdete tiež informácie o pacientskom združení, ktorého sa môžete stať členom a spojiť sa tak s ľuďmi s rovnakými problémami, budete sa môcť podporiť, poradiť si, podeliť sa o skúsenosti... Či už budete hľadať pomoc anonymne alebo v skupine s inými pacientmi, dôležité je, aby ste so svojím ochorením a obavami neostávali sami...

Zoznam centier liečby IPF

Meno Adresa Kontakt
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Oddelenie pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, Pavilón D
02/48 234 489-442,
02/48 234 488
MUDr. Štefan Laššán, PhD. Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB
02/48 234 748,
02/48 234 858,
02/48 234 792
MUDr. Bohumil Matula Špecializovaná nemocnica sv.Svorada, Zobor,
Kláštorská 134, 949 88 Nitra
037/69 41 367
doc. MUDr. Ján Plutinský, CSc. Ambulancia pneumológie a ftizeológie,
ZAPA JJ s.r.o., NsP, SNP 19, 934 01 Levice
036/63 79 400,
037/69 41 111
MUDr. Róbert Slivka, PhD. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb
a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
052/44 14 111
MUDr. Štefan Tóth, PhD. Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice,
Rastislavova 43, 041 90 Košice
055/61 53 111
doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD. Univerzitná nemocnica Martin,
Kollárová 2, 036 59 Martin
043/42 03 111
prim. MUDr. Andrej Somoš Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice,
Rastislavova 43, 041 90 Košice
055/61 52 641
prim. MUDr. Imrich Jonner Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb
a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
052/44 14 467

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac