Aktuality

Otvorený list_OZ Nádej pre pľúca – klub pacientov s pľúcnou fibrózou - ďakuje VšZP!

20.12.2019

Blíži sa koniec roka a to je vždy obdobím bilancovania, zamyslenia sa nad celým rokom, ale i vhodným časom na vyjadrenie poďakovania. Dovoľte nám v mene OZ Nádej pre pľúca vyjadriť Vám úprimnú vďaku za to, že VšZP hľadá riešenia a možnosti, aby jej poistenci mali v indikovaných prípadoch dostupnú liečbu idiopatickej pľúcnej fibrózy, ktorá spomaľuje progresiu tohto vážneho pľúcneho ochorenia.

 

Idiopatická pľúcna fibróza je ťažké a zlé ochorenie, ktoré postihuje pľúca. Pľúcne tkanivo sa zjazví, zhrubne alebo stvrdne, v snahe hojiť sa po opakovanom poškodení. Je to ochorenie  progresívne a vysiľujúce a môže mať rôznorodý priebeh, často nepredvídateľný. Okrem zlého zdravia často obmedzí pacientov natoľko, že zasiahne nielen ich rodinný, ale aj pracovný život.

 

OZ Nádej pre pľúca sa snaží pacientov s IPF podporovať nielen prostredníctvom komunity, ale aj cez sprievodné akcie. Tento rok  združenie zorganizovalo pochod na vyjadrenie solidarity s tými, ktorých pľúca boli postihnuté IPF. „Pochod za tých čo nevládzu s dychom. Nadýchnime sa života. Vykročme hrdinsky za tých, ktorí nevládzu. Pridajte sa aj vy...“ podporili  aj viaceré známe osobnosti a prostredníctvom videonahrávok vyjadrili solidaritu a spolupatričnosť, aby  pacienti vedeli, že v tom nie sú sami. Podporu  známych osobností  si veľmi vážime, pretože prebúdza spoločenskú solidaritu a spolupatričnosť. Je však veľmi dôležité, že pacientov so zriedkavými ochoreniami podporujú aj inštitúcie, ktoré v zdravotnej starostlivosti zohrávajú kľúčovú úlohu, a preto ďakujeme VšZP, že ste sa pridali a zúčastnili tohto prvého nášho podujatia!

 

Dovoľte nám popriať všetkým zamestnancom VšZP šťastné a pokojné vianočné sviatky a do nového roka Vám prajeme hlavne veľa zdravia, lebo to je to najcennejšie, veľa múdrych rozhodnutí, ktoré umožnia slovenským pacientom viesť dlhší a kvalitnejší život!

 

Ďakujeme!

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac