Informácie o chorobe

Ide o vzácne závažné autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje kožu a viaceré orgány od pľúc, srdca, obličiek , čím môže skracovať dĺžku života pacientov. Sklerodermia postihuje celosvetovo asi 2,5 milióna ľudí, pričom až štyrikrát častejšie sa vyskytuje u žien. Väčšina pacientov so sklerodermiou má okrem problémov s kožou a hybnosťou prstov na rukách postihnuté aj pľúca intersticiálnym pľúcnym ochorením. Spomínané postihnutie pľúc je zároveň hlavnou príčinou úmrtí pri tomto ochorení.

Príčina vzniku ochorenia stále nie je známa, súčasné poznatky však dokazujú, že sa jednasdá o proces vzájomného pôsobenia niekoľkých činiteľov – životného prostredia, genetických faktorov, ale spúšťačom môže byť napríklad aj veľká fyzická či psychická záťaž organizmu.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac