OZ Nádej pre pľúca

Ako nás podporiť

Zdrojmi finančných a materiálnych prostriedkov združenia sú okrem výnosov z organizovania podujatí aj dary a príspevky od fyzických osôb alebo právnických osôb za podmienky, že zachovávajú nezávislosť združenia.

Venujte nám 2 % z Vašich daní

Nádej pre pľúca je nezisková organizácia a my už teraz ďakujeme za každý príspevok do združenia, ktorý nám pošlete a pomôže nám ďalej vzdelávať a informovať pacientov, ich rodinných príslušníkov, či širokú verejnosť o ochorení idiopatickej pľúcnej fibrózy a najnovších možnostiach klinických a experimentálnych informácií o liečbe, kontrole a prevencii tohto ochorenia.

Naše identifikačné údaje

Názov: Nádej pre pľúca - klub pacientov s pľúcnou fibrózou
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Tupého 12246/25A, 83101, Bratislava
IČO: 50412086
Bankové spojenie: SK6911000000002948057115

Nová kampaň Nádych pre život šíri povedomie o progresívnych pľúcnych fibrózach

Rôzne druhy progresívnej pľúcnej fibrózy v Európe ročne spôsobia smrť viac ľudí, než známe druhy rakovín. Európska federácia pľúcnych fibróz (EU-IPFF) chce preto zvýšiť povedomie o pľúcnych fibrózach, upozorniť na toto vážne, invalidizujúce ochorenie a vyjadriť podporu pacientom v kampani Nádych pre život.

Dozvedieť sa viac