OZ Nádej pre pľúca

Ako nás podporiť

Zdrojmi finančných a materiálnych prostriedkov združenia sú okrem výnosov z organizovania podujatí aj dary a príspevky od fyzických osôb alebo právnických osôb za podmienky, že zachovávajú nezávislosť združenia.

Venujte nám 2% z Vašich daní

Nádej pre pľúca je nezisková organizácia a my už teraz ďakujeme za každý príspevok do združenia, ktorý nám pošlete a pomôže nám ďalej vzdelávať a informovať pacientov, ich rodinných príslušníkov, či širokú verejnosť o ochorení idiopatickej pľúcnej fibrózy a najnovších možnostiach klinických a experimentálnych informácií o liečbe, kontrole a prevencii tohto ochorenia.

Naše identifikačné údaje

Názov: Nádej pre pľúca - klub pacientov s pľúcnou fibrózou
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Tupého 12246/25A, 83101, Bratislava
IČO: 50412086
Bankové spojenie: SK6911000000002948057115

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac