OZ Nádej pre pľúca

Ako nás podporiť

Zdrojmi finančných a materiálnych prostriedkov združenia sú okrem výnosov z organizovania podujatí aj dary a príspevky od fyzických osôb alebo právnických osôb za podmienky, že zachovávajú nezávislosť združenia.

Venujte nám 2% z Vašich daní

Nádej pre pľúca je nezisková organizácia a my už teraz ďakujeme za každý príspevok do združenia, ktorý nám pošlete a pomôže nám ďalej vzdelávať a informovať pacientov, ich rodinných príslušníkov, či širokú verejnosť o ochorení idiopatickej pľúcnej fibrózy a najnovších možnostiach klinických a experimentálnych informácií o liečbe, kontrole a prevencii tohto ochorenia.

Naše identifikačné údaje

Názov: Nádej pre pľúca - klub pacientov s pľúcnou fibrózou
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Tupého 12246/25A, 83101, Bratislava
IČO: 50412086
Bankové spojenie: SK6911000000002948057115

Život s IPF nie je jednoduchý.

Staň sa členom pacientskej skupiny
a budeš sa môcť spojiť s ľudmi, ktorí prežívajú
podobné pocity a trápenia, alebo získaj kontakt
na centrá, kde IPF liečia. Budeš mať tiež prístup
k informáciám, ktoré Ti pomôžu s ochorením žiť.

Chcem vedieť viac ako sa stať členom Chcem darovať 2% OZ Nádej pre pľúca