Staň sa členom

Členom občianskeho združenia Nádej pre pľúca – klub pacientov s pľúcnou fibrózou sa môže stať pacient s diagnózou idiopatická pľúcna fibróza, ako aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem podieľať sa na napĺňaní cieľov združenia. O prijatí za člena rozhoduje správna rada. Člen sa zaväzuje, že bude dodržiavať stanovy združenia.

Viac o podmienkach členstva a právach členov OZ nájdete v Stanovách združenia.

Chcete sa stať naším členom? Vyplňte prosím tento formulár.
Hviezdičkou označené položky sú povinné.

Vašou registráciou udeľujete občianskemu združeniu Nádej pre pľúca, so sídlom Tupého 25/A, 831 01 Bratislava, ako prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním pre informačnú podporu súvisiacu s rôznymi ochoreniami. Váš súhlas je dobrovoľný, je daný na obdobie 10 rokov, môžete ho však kedykoľvek odvolať zaslaním písomného zrušenia súhlasu alebo odhlásenia z informačného servisu na adresu prevádzkovateľa. Ďalej vás informujeme, že v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov máte právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov. Taktiež máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

Nová kampaň Nádych pre život šíri povedomie o progresívnych pľúcnych fibrózach

Rôzne druhy progresívnej pľúcnej fibrózy v Európe ročne spôsobia smrť viac ľudí, než známe druhy rakovín. Európska federácia pľúcnych fibróz (EU-IPFF) chce preto zvýšiť povedomie o pľúcnych fibrózach, upozorniť na toto vážne, invalidizujúce ochorenie a vyjadriť podporu pacientom v kampani Nádych pre život.

Dozvedieť sa viac