Idiopatická
pľúcna fibróza

je progresívne a vysiľujúce pľúcne ochorenie, ktoré môže mať rôznorodý priebeh a nedá sa predvídať

Odborné poradne

Dajte si poradiť od našich odborných poradkýň zo Psychologickej poradne
a Sociálno-právnej poradne
Idiopatická pľúcna fibróza (používa sa skratka IPF)

Slovo „idiopatická“ znamená, že nepoznáme presnú príčinu ochorenia, termín „pľúcna fibróza“ označuje proces, pri ktorom sa pľúcne tkanivo zjazví, zhrubne, alebo stvrdne v snahe hojiť sa po opakovanom poškodení. Pacienti majú často zlú prognózu a práve oslabené pľúcne funkcie môžu spôsobiť úmrtie až u 3 zo 4 z nich. 

Podľa definície je IPF „chronické progresívne ochorenie bez známej príčiny, vyskytuje sa najmä u starších dospelých, obmedzuje sa na pľúca a spôsobuje zjazvenie ich tkaniva“.

Aktuality
Odporúčané videá

MUDr. Bendová - COVID19 a duševné zdravie

MUDr. Bendová - rozdiel medzi chrípkou a COVID19

MUDr. Bendová - pľúcna fibróza a COVID19

  Žiť čo najlepšie...

Život s tak závažným ochorením ako IPF nie je jednoduchý. Je normálne, ak máte strach alebo cítite beznádej. Požiadajte lekára, zdravotnú sestru, priateľov, rodinu, či iných pacientov, aby vám pomohli zvládnuť stres, smútok, či hnev, ktorý prežívate. Oplatí sa tiež vyhľadať pacientske skupiny či poradne, kde sa budete môcť porozprávať s ľuďmi, ktorí prežívajú podobné pocity a trápenia, alebo s odborníkom, ktorý sa liečbe IPF priamo venuje. Poradia  z vlastných skúseností a môžete u nich nájsť pochopenie, ktoré vám ťažko dá niekto, kto o vašom ochorení predtým nepočul.

Život s IPF nie je jednoduchý.

Staň sa členom pacientskej skupiny
a budeš sa môcť spojiť s ľudmi, ktorí prežívajú
podobné pocity a trápenia, alebo získaj kontakt
na centrá, kde IPF liečia. Budeš mať tiež prístup
k informáciám, ktoré Ti pomôžu s ochorením žiť.

Chcem vedieť viac ako sa stať členom Chcem darovať 2% OZ Nádej pre pľúca