OZ Nádej pre pľúca

Ako nás podporiť - Postup pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať pre občianske združenie Nádej pre pľúca – klub pacientov s pľúcnou fibrózou:

  Názov: Nádej pre pľúca - klub pacientov s pľúcnou fibrózou
  Právna forma: občianske združenie
  Sídlo: Tupého 12246/25A, 83101, Bratislava
  IČO: 50412086
  Bankové spojenie: SK6911000000002948057115

 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

  Doplňujúce info:

  • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
  • Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.
  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
  • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
  • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Život s IPF nie je jednoduchý.

Staň sa členom pacientskej skupiny
a budeš sa môcť spojiť s ľudmi, ktorí prežívajú
podobné pocity a trápenia, alebo získaj kontakt
na centrá, kde IPF liečia. Budeš mať tiež prístup
k informáciám, ktoré Ti pomôžu s ochorením žiť.

Chcem vedieť viac ako sa stať členom Chcem darovať 2% OZ Nádej pre pľúca