#nanechtemalovane

Zapojte sa do kampane, ktorá včasnou diagnostikou sklerodermie pomáha skvalitňovať život pacientov.

Idiopatická
pľúcna fibróza

je progresívne a vysiľujúce pľúcne ochorenie, ktoré môže mať rôznorodý priebeh a nedá sa predvídať

Odborné poradne

Dajte si poradiť od našich odborných poradkýň zo Psychologickej poradne
a Sociálno-právnej poradne
Idiopatická pľúcna fibróza (používa sa skratka IPF)

Slovo „idiopatická“ znamená, že nepoznáme presnú príčinu ochorenia, termín „pľúcna fibróza“ označuje proces, pri ktorom sa pľúcne tkanivo zjazví, zhrubne, alebo stvrdne v snahe hojiť sa po opakovanom poškodení. Pacienti majú často zlú prognózu a práve oslabené pľúcne funkcie môžu spôsobiť úmrtie až u 3 zo 4 z nich. 

Podľa definície je IPF „chronické progresívne ochorenie bez známej príčiny, vyskytuje sa najmä u starších dospelých, obmedzuje sa na pľúca a spôsobuje zjazvenie ich tkaniva“.

Aktuality
Odporúčané videá

MUDr. Bendová - COVID19 a duševné zdravie

MUDr. Bendová - pľúcne ochorenia a COVID19

MUDr. Bendová - COVID19 a fajčenie

  Žiť čo najlepšie...

Život s tak závažným ochorením ako IPF nie je jednoduchý. Je normálne, ak máte strach alebo cítite beznádej. Požiadajte lekára, zdravotnú sestru, priateľov, rodinu, či iných pacientov, aby vám pomohli zvládnuť stres, smútok, či hnev, ktorý prežívate. Oplatí sa tiež vyhľadať pacientske skupiny či poradne, kde sa budete môcť porozprávať s ľuďmi, ktorí prežívajú podobné pocity a trápenia, alebo s odborníkom, ktorý sa liečbe IPF priamo venuje. Poradia  z vlastných skúseností a môžete u nich nájsť pochopenie, ktoré vám ťažko dá niekto, kto o vašom ochorení predtým nepočul.

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac