Nádych pre život

Kampaň upozorňuje na progresívne pľúcne fibrózy, ktoré v Európe ročne spôsobia smrť viac ľudí, než známe druhy rakovín.

#nanechtemalovane

Zapojte sa do kampane, ktorá včasnou diagnostikou sklerodermie pomáha skvalitňovať život pacientov.

Idiopatická
pľúcna fibróza

je progresívne a vysiľujúce pľúcne ochorenie, ktoré môže mať rôznorodý priebeh a nedá sa predvídať

Odborné poradne

Dajte si poradiť od našich odborných poradkýň zo Psychologickej poradne
a Sociálno-právnej poradne
Idiopatická pľúcna fibróza (používa sa skratka IPF)

Slovo „idiopatická“ znamená, že nepoznáme presnú príčinu ochorenia, termín „pľúcna fibróza“ označuje proces, pri ktorom sa pľúcne tkanivo zjazví, zhrubne, alebo stvrdne v snahe hojiť sa po opakovanom poškodení. Pacienti majú často zlú prognózu a práve oslabené pľúcne funkcie môžu spôsobiť úmrtie až u 3 zo 4 z nich. 

Podľa definície je IPF „chronické progresívne ochorenie bez známej príčiny, vyskytuje sa najmä u starších dospelých, obmedzuje sa na pľúca a spôsobuje zjazvenie ich tkaniva“.

Aktuality
Odporúčané videá

MUDr. Matula: Progresívna pľúcna fibróza

MUDr. Matula: Príčiny vzniku, symptómy a diagnostika progresívnej pľúcnej fibrózy

MUDr. Bendová - COVID19 a fajčenie

  Žiť čo najlepšie...

Život s tak závažným ochorením ako IPF nie je jednoduchý. Je normálne, ak máte strach alebo cítite beznádej. Požiadajte lekára, zdravotnú sestru, priateľov, rodinu, či iných pacientov, aby vám pomohli zvládnuť stres, smútok, či hnev, ktorý prežívate. Oplatí sa tiež vyhľadať pacientske skupiny či poradne, kde sa budete môcť porozprávať s ľuďmi, ktorí prežívajú podobné pocity a trápenia, alebo s odborníkom, ktorý sa liečbe IPF priamo venuje. Poradia  z vlastných skúseností a môžete u nich nájsť pochopenie, ktoré vám ťažko dá niekto, kto o vašom ochorení predtým nepočul.

Nová kampaň Nádych pre život šíri povedomie o progresívnych pľúcnych fibrózach

Rôzne druhy progresívnej pľúcnej fibrózy v Európe ročne spôsobia smrť viac ľudí, než známe druhy rakovín. Európska federácia pľúcnych fibróz (EU-IPFF) chce preto zvýšiť povedomie o pľúcnych fibrózach, upozorniť na toto vážne, invalidizujúce ochorenie a vyjadriť podporu pacientom v kampani Nádych pre život.

Dozvedieť sa viac