Pravidelné kontroly

Priebeh pľúcnej fibrózy môže byť u rôznych pacientov rozdielny. Preto musí pacient aj po stanovení diagnózy a začatí liečby pravidelne každých 3-6 mesiacov chodiť na vyšetrenia, ktoré budú postup ochorenia sledovať. Medzi najčastejšie kontrolné vyšetrenia patrí:

  • Meranie úsilnej výdychovej kapacity pľúc (FVC) – malo by sa opakovať každých 3-6 mesiacov, v prípade potreby aj častejšie.
  • Meranie DLCO – difúznej kapacity pľúc pre CO – malo by sa opakovať každých 3-6 mesiacov.
  • Sledovanie oxygenácie – saturácie krvi kyslíkom – pravidelne; toto vyšetrenie pomáha určiť, kedy už pacient potrebuje domácu liečbu kyslíkom.
  • Sledovanie hodnoty krvných plynov – podľa potreby.
  • Echokardiografia – môže sa využiť na posúdenie pľúcnej hypertenzie.
  • CT s vysokým rozlíšením – v nekomplikovaných prípadoch sa nemusí robiť opakovane, keďže príznaky a funkčné parametre dostatočne presne odrážajú priebeh ochorenia.

Život s IPF nie je jednoduchý.

Staň sa členom pacientskej skupiny
a budeš sa môcť spojiť s ľudmi, ktorí prežívajú
podobné pocity a trápenia, alebo získaj kontakt
na centrá, kde IPF liečia. Budeš mať tiež prístup
k informáciám, ktoré Ti pomôžu s ochorením žiť.

Chcem vedieť viac ako sa stať členom Chcem darovať 2% OZ Nádej pre pľúca