Príznaky pri Sarkoidóze

Sarkoidóza môže mať dve formy:

 • Akútna rýchla forma ochorenia ‐ horúčka, kašeľ, bolesti kĺbov, kožné príznaky, únava,  chudnutie, zväčšenie vnútrohrudných uzlín. Tomuto stavu hovoríme Lofgrenov syndróm alebo akútna sarkoidóza. Všeobecne aj táto forma má tendenciu k rýchlemu ústupu aj bez liečby.
 • Chronická dlhodobá forma ochorenia ‐ pozvoľne nastupujúca dýchavica a kašeľ.

Symptómy sarkoidózy sa môžu u rôznych ľudí líšiť, pretože sarkoidóza môže postihovať rôzne orgány v tele. Môže byť postihnutý len jeden orgán (najčastejšie pľúca), ale môže sa súčasne  zistiť vo viacerých orgánoch tela.

 • pľúca – môže spôsobovať dýchavicu, kašeľ, bolesť na hrudníku,

 • koža – najčastejšie sa vyskytuje ako nodózny erytém – t.j. červené  podkožné  uzly  na  predkoleniach  alebo  predlaktiach,  ktoré  sa  často vyskytujú na začiatku ochorenia,

 • lymfatické uzliny – najčastejšie  sa nachádzajú zväčšené lymfatické  uzliny v hrudníku, môžu sa však vyskytnúť aj v podpazuší alebo na krku

 • oči –  sarkoidóza  môže  spôsobovať  uveitídu  oka.  Prejavuje  sa zápalom v oku so začervenaním a bolestivosťou oka,

 • srdce –  sarkoidóza môže spôsobovať búšenie srdca, spomalenie alebo  nepravidelnosť  pulzu.  Niekedy  môže  vzniknúť  kardiomyopatia, ktorá sa prejavuje zväčšením srdca,

 • nervový systém – sarkoidóza môže postihovať nervy tváre, hlavy  alebo  ramien.  To  sa  môže  prejavovať  problémami  s hltaním, pohybom svalov tváre, očí, sluchovými problémami,

 • obličky –  sarkoidóza  sa  môže  prejaviť  vytvorením  obličkových kameňov pre vyššiu hladinu kalcia v sére,

 • slezina  a  pečeň –  zvyčajne  sa  prejavuje  zväčšením  týchto  orgánov. Zriedka sa môže vyskytnúť anémia,

 • kosti  –  často  sa  vyskytujú  cysty  v kostiach,  hlavne  v malých kostiach rúk.

Všeobecnými  prejavmi  sarkoidózy  sú  horúčka,  chudnutie,  únava. U niektorých pacientov sa môže vyvinúť depresia.

 

Nová kampaň Nádych pre život šíri povedomie o progresívnych pľúcnych fibrózach

Rôzne druhy progresívnej pľúcnej fibrózy v Európe ročne spôsobia smrť viac ľudí, než známe druhy rakovín. Európska federácia pľúcnych fibróz (EU-IPFF) chce preto zvýšiť povedomie o pľúcnych fibrózach, upozorniť na toto vážne, invalidizujúce ochorenie a vyjadriť podporu pacientom v kampani Nádych pre život.

Dozvedieť sa viac